Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 68 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/201810.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie10.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Programowanie z elementami systemów wbudowanych na Wydziale Informatyki 9.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 65 Rektora ZUT z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pn. Rybactwo na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 9.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria Drogowa na Wydziale Budownictwa i Architektury 3.10.2017