Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 88 Rektora ZUT z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016–202029.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 87 Rektora ZUT z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opisu efektów kształcenia w tłumaczeniu na język angielski dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w ZUT29.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 86 Rektora ZUT z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego29.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 85 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2018 roku23.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 84 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zasad oraz trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych 8.11.2017