Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora ZUT z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Programowanie komputerów na Wydziale Informatyki23.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 72 Rektora ZUT z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora ZUT z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania lub oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomośc23.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 71 Rektora ZUT z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt16.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Budownictwa i Architektury11.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki10.10.2017