Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ZUT30.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora ZUT z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa30.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 76 Rektora ZUT z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu30.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu26.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 74 Rektora ZUT z dnia 23 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ZUT"23.10.2017