Rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 71 Rektora ZUT z dnia 17 października 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z domów studenckich ZUT oraz zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 29 czerwca 2013 r.19.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 14 października 2016 r. w sprawie świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/201719.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora ZUT z dnia 14 października 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie19.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016–202012.10.2016

ZARZĄDZENIE 68 Rektora ZUT z dnia 10 października 2016 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej13.10.2016