Rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 91 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 48 Rektora ZUT z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok (...)10.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016–2020 8.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 89 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia 8.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 88 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 3.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 87 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Informatyki 3.11.2016