Rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora ZUT z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dokumentowania publikacji naukowych pracowników i doktorantów ZUT w module Dorobek Naukowy systemu Uczelnia.XP oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej będącej elementem Systemu POL-on28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 80 Rektora ZUT z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 79 Rektora ZUT z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Poligrafia i media cyfrowe28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria drogowa28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora ZUT z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy28.10.2016