Rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 96 Rektora ZUT z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora ZUT z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ZUT30.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 95 Rektora ZUT z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego22.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 94 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość17.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2017 roku17.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 92 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Melioracje wodne17.11.2016