Rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 86 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2016/2017 3.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 85 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenia nr 63 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów za świadczone usługi edukacyjne w ramach form kształcenia: studiów podyplomowych, kursów dokształc 3.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 84 Rektora ZUT z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych 3.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 83 Rektora ZUT z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 82 Rektora ZUT z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Gospodarka nieruchomościami o specjalności wycena nieruchomości28.10.2016