Rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 76 Rektora ZUT z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Informatyki28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 24 października 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 35 Rektora ZUT z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych...28.10.2016

zobacz dokument

ZARZĄDZENIE NR 74 Rektora ZUT z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Programowanie komputerów21.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora ZUT z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy21.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 72 Rektora ZUT z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy19.10.2016