Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora ZUT z dnia 16 października 2018 r. w sprawie prowadzenia obsługi kasowej ZUT (wypłaty i wpłaty gotówki) przez Santander Bank Polska S.A.17.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 92 Rektora ZUT z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora ZUT z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania lub oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych (...) 9.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 91 Rektora ZUT z dnia 3 października 2018 r. w sprawie odwołania kierownika studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury 4.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 90 Rektora ZUT z dnia 3 października 2018 r. w sprawie odwołania kierownika studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 4.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 89 Rektora ZUT z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 3.10.2018