Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 103 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Budownictwa i Architektury 8.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 102 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wydziale Ekonomicznym 8.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 101 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym 8.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 100 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 8.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 99 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018” 8.11.2018