Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 108 Rektora ZUT z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria drogowa na Wydziale Budownictwa i Architektury22.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 107 Rektora ZUT z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2018 roku 9.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 106 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 8.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 105 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 16 października 2018 r. w sprawie prowadzenia obsługi kasowej ZUT (wypłaty i wpłaty gotówki) przez Santander Bank Polska S.A. 8.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 104 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 8.11.2018