Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 113 Rektora ZUT z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 3.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 112 Rektora ZUT z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016–202022.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 111 Rektora ZUT z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016–2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r.22.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 110 Rektora ZUT z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w ZUT22.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 109 Rektora ZUT z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2018/201922.11.2018