Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 118 Rektora ZUT z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 32 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2012 r. sprawie warunków wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych, wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 117 Rektora ZUT z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 116 Rektora ZUT z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 115 Rektora ZUT z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora ZUT z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania w ZUT środkami na (...) 3.12.2018