Rada Wydziału WIMiM

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w kadencji 2016 - 2020 6.02.2017

Dziekan:

Dr  hab. inż.  Mirosław Pajor,  prof. nadzw.  ZUT

 

Prodziekani:

Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki – Prodziekan ds. Nauki

Dr inż. Paweł Gnutek – Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Małgorzata Garbiak – Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. Studenckich

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

Prof.  dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz

Prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

Prof. dr hab. inż. Alexander Balitski

Prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz

Prof. dr hab.  Niko Guskos

Prof. dr hab. Irena Kruk

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek

Prof. dr hab. inż. Oleh Klyus

Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek       

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski

Prof. dr  hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

Prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel

Dr hab. inż. Karol Abramek 

Dr hab. inż. Paweł Berczyński

Dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw. ZUT

Dr hab. Tomasz Bodziony

Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz

Dr hab. inż. Marcin Chodźko

Dr hab. inż.  Janusz Cieloszyk

Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof.  nadzw. ZUT

Dr hab. inż. Daniel Jastrzębski

Dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. nadzw. ZUT

Dr hab. inż. Maciej Lisowski

Dr hab. inż. Monika Lewandowska

Dr hab. Katarzyna Matyjasek, prof. nadzw. ZUT

Dr hab. inż. Anna Majchrzycka

Dr hab. inż. Paweł Majda

Dr hab. inż. Małgorzata Mrozik

Dr hab. inż. Jaromir Mysłowski

Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz

Dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. nadzw. ZUT

Dr hab. inż. Arkadiusz Parus

Dr hab. inż. Piotr Pawełko

Dr hab. inż. Anna Szymczyk,  prof. nadzw. ZUT

Dr hab. Tomasz Sobczak

Dr hab. inż. Zenon Tartakowski,  prof. nadzw. ZUT

Dr hab. Janusz Typek, prof. nadzw. ZUT

Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz,  prof. nadzw. ZUT

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Dr inż. Paweł Grudziński

Dr inż. Rafał Grzejda

Dr inż. Michał Kawiak

Dr inż. Agnieszka Kochmańska

Dr inż. Sławomir Krajewski

Dr inż. Mariusz Leus

Dr inż. Konrad Prajwowski

Dr inż. Magdalena Urbaniak

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Inż. Grzegorz Osinka

Jerzy Kieruczenko

 

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:

Mgr inż. Mateusz Saków

 

Przedstawiciele z grupy studentów:

Małgorzata Poniatowska

Jerzy Palczewski

Michał Osipowicz

Tomasz Peszko

Tomasz Malicki

Piotr Konopacki

Konrad Gandurski

Konrad Sosna

Adam Bożek

Tymoteusz Kwiatkowski

Cyprian Czaplicki

Kamil Czech

Marcin Otto

Łukasz Marchewska

Artur Piotrowski

 

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie:

Prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki