Terminy posiedzeń Rady Wydziału WIMiM

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akad. 2016/17 6.02.2017

Terminy posiedzeń Rady Wydziału WIMiM w roku akad. 2016/17
22 września 2016
27 września 2016
25 października 2016
29 listopada 2016
20 grudnia 2016
31 stycznia 2017
28 luty 2017
28 marca 2017
12 maja 2017
16 maja 2017
30 maja 2017
20 czerwca 2017
27 czerwca 2017
26 września 2017