Jednostki organizacyjne Wydziału WIMiM

Jednostki organizacyjne Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 6.02.2017

INSTYTUT FIZYKI

    Al. Piastów 48,  70-311 Szczecin

    tel. +48 91 449 45 85

    tel./fax: +48 91 449 41 81

    e-mail: if@zut.edu.pl

 • Zakład Fizyki Ciała Stałego

  • Laboratorium Pomiaru Własności Magnetycznych i Elektrycznych w Materiałach
  • Pracownia Elektronowego Rezonansu Magnetycznego EPR

  •  Pracownia Analizy Termicznej TGA

 • Zakład Modelowania w Spektroskopii
 • Zakład Optoelektroniki

  • Laboratorium Wzrostu Kryształów Metodą Czochralskiego

 • Zakład Spektroskopii Optycznej

  • Pracownia Pomiarów Luminescencyjnych

 

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

    Al. Piastów 19,  70-310 Szczecin

    tel. +48 91 449 47 79

    tel./fax: +48 91 449 43 56

    e-mail: iim@zut.edu.pl

 • Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

  • Laboratorium Analizy i Badań Syntezy Nanomateriałów Ceramicznych i Cermetalicznych
  • Laboratorium Odlewnia Doświadczalna

 • Zakład Spawalnictwa
 • Zakład Tworzyw Polimerowych
 • Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Badań Właściwości Eksploatacyjnych Materiałów

 

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

    Al. Piastów 19,  70-310 Szczecin

    tel. +48 91 449 44 43, +48 91 449 42 66

    tel. /fax: +48 91 449 44 42

    e-mail: itm@zut.edu.pl

 • Zakład Technologii Maszyn

  • Laboratorium Topografii Powierzchni
  • Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania

 • Zakład Układów Mechatronicznych
 • Zakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości

  • Laboratorium Badań Dokładności Maszyn Technologicznych

 • Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych
 • Pracownia Informatyczna
 • Pracownia Mechaniczna

 

KATEDRA EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

    Al. Piastów 19,  70-310 Szczecin

    tel. +48 91 449 48 11

    fax: +48 91 449 48 20

    e-mail: keps@zut.edu.pl

 • Laboratorium  Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

 

 KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

    Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

    tel. +48 91 449 42 57

    tel./fax: +48 91 449 45 64

    e-mail: kmpkm@zut.edu.pl

 • Zakład Mechaniki Technicznej

  • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

 • Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn

 

KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ

    Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

    tel. +48 91 449 42 72

    fax: +48 91 449 45 91

    e-mail: ktc@zut.edu.pl

 • Zakład Termodynamiki Technicznej
 • Laboratorium Miernictwa Cieplnego
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Siłowni ORC

 

 Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 29.09.2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  1,14 MB)