Rada Wydziału WIMiM

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w kadencji 2016 - 202014.01.2019

Dziekan:

Dr  hab. inż.  Mirosław Pajor, prof. ZUT 

 

Prodziekani:

Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki – Prodziekan ds. nauki

Dr inż. Małgorzata Garbiak – Prodziekan ds. studenckich

Dr  inż. Paweł Gnutek - Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. studenckich

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska

Prof.  dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz

Prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

Prof. dr hab. inż. Alexander Balitskii

Prof.  dr hab. inż. Jacek Eliasz

Prof. dr hab. Niko Guskos

Prof. dr hab. inż. Sławomir Maksymilian Kaczmarek

Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek

Prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski

Prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel

Dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk

Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz

Dr hab. inż. Karol Abramek

Dr hab. inż. Paweł Berczyński

Dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT

Dr hab. Tomasz Bodziony

Dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT

Dr hab. inż.  Janusz Cieloszyk

Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof.  ZUT

Dr hab. inż. Daniel Jastrzębski

Dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. ZUT

Dr hab. inż. Maciej Lisowski

Dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Anna Majchrzycka

Dr hab. inż. Paweł Majda

Dr hab. inż. Małgorzata Mrozik

Dr hab. inż. Jaromir Mysłowski

Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT

Dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT

Dr hab. inż. Piotr Pawełko

Dr hab. inż. Anna Szymczyk, prof. ZUT

Dr hab. Tomasz Sobczak

Dr hab. inż. Zenon Tartakowski,  prof. ZUT

Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz,  prof. ZUT

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Dr inż. Paweł Grudziński

Dr inż. Rafał Grzejda

Dr inż. Michał Kawiak

Dr inż. Agnieszka Kochmańska

Dr inż. Sławomir Krajewski

Dr inż. Mariusz Leus

Dr inż. Konrad Prajwowski

Dr inż. Magdalena Urbaniak

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Inż. Grzegorz Osinka

Jerzy Kieruczenko

 

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:

Mgr inż. Mateusz Saków

 

Przedstawiciele z grupy studentów:

Konrad Sosna

Karolina Kostrzewska

Dasha Priemko

Wojciech Urbaniak

Jan Perko

Wojciech Kulig

Piotr Tyszka

Jakub Bochnacki

Marcel Sarnecki

Dominika Pytka

Oliwer Kubiak

Adam Czeszejko

Kacper Mastalerz

Oscar Cieślak

Artur Piotrowski