Archiwum sprzedaży nieruchomości

Przetarg 6 października 2016 r.31.08.2016

Przetarg 16 czerwca 2016 r.10.05.2016

Przetarg 9 czerwca 2016 r. 9.03.2016

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 2036, Pogodno 36 gmina Miasto Szczecin - 9 czerwca 2016 r.

  1. Wykaz obciążeń.
  2. Analiza potencjału nieruchomości.
  3. W związku z pytaniami dotyczącymi zapisu wskazanego w ogłoszeniu o przetargu w brzmieniu “Nabywca zobowiąże się, w akcie notarialnym, do bieżącego pokrywania kosztów związanych z dostawą gazu z sieci PGNiG, eksploatacją, konserwacją, przeprowadzaniem niezbędnych  napraw, remontów i modernizacji ww. kotłowni i sieci, proporcjonalnie do powierzchni użytkowanych przez Nabywcę i Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie” wyjaśniamy, że istnieje możliwość rozliczania kosztów dostawy gazu (z wyłączeniem kosztów  stałych) na podstawie liczników ciepła, które  Nabywca zainstaluje na własny koszt.

Przetarg 21 kwietnia 2016 r. 8.03.2016

Przetarg 18 lutego 2016 r. 18.01.2016