Archiwum sprzedaży nieruchomości

Przetarg 18 maja 2018 r. 4.04.2018

Przetarg 27 kwietnia 2018 r. 4.04.2018

Przetarg 24 kwietnia 2018 r.27.02.2018

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Doktora Judyma 24 w obrębie 2036, Pogodno 36, gmina Miasto Szczecin - 24 kwietnia 2018 r. 


1. Wykaz umów najmu dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/44, obręb 2036, Pogodno 36, gmina Miasto Szczecin - stan na dzień 27.02.2018 r. 

Przetarg 16 marca 2018 r.23.02.2018

Przetarg 30 stycznia 2018 r.10.01.2018