Zamówienia publiczne -przetargi - zakupy

Zamówienia publiczne19.02.2020

ZAKUPY

  1. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 30 tysięcy euro 

  2. Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 tysięcy euro

  3. Ogłoszenia o zamówieniach udzielanych na rzecz nauki na podstawie art. 4d ust.1 p.1) PZP 
  4. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  5. Licytacje elektroniczne