Informacje ogólne

Informacje ogólne 9.10.2012

Biuletyn Informacji Publicznej 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

tel. (91) 449-11-11
fax (91) 423-24-17
NIP 852-254-50-56 

Regon 320588161
rachunek bankowy: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 

Strona główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: www.zut.edu.pl

Strona główna  Biuletynu Informacji Publicznej  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: http://www.bip.zut.edu.pl 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl