Władze ZUT

Władze ZUT na kadencję 2016-2020 1.09.2016

  • Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

  • Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

prof. dr hab. inż. Stefan Domek

  • Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

  • Prorektor ds. kształcenia

dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw.

  • Prorektor ds. studenckich

dr hab. inż. Arkadiusz Terman

  • Kanclerz

mgr inż. Jarosław POTACZEK

  • Kwestor

mgr Edward ZAWADZKI