Władze ZUT

Władze ZUT na kadencje 2016-2020 7.12.2018

Zdjęcie przedstawia Rektora ZUT -dr hab. inż. Jaceka Wróbla, prof. nadzw.

Rektor - dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni - prof. dr hab. inż. Stefana Domka

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni - prof. dr hab. inż. Stefan Domek

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. nauki - prof. dr hab. inż. Jacka Przepiórskiego

Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

Zdjęcie przedstawia Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. nadzw.

Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. studenckich - dr hab. inż. Arkadiusza Termana

Prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Arkadiusz Terman

Kanclerz - mgr Adrianna Gudzowska

Kanclerz - mgr Adrianna Gudzowska

 

Zdjęcie przedstawia Kwestora - mgr Edwarda ZAWADZKIEGO

Kwestor - mgr Edward ZAWADZKI