Programy studiów podyplomowych

Uchwała nr 203 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r.28.10.2022

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Inżynieria drogowa