Władze Wydziału

Władze Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa17.04.2014

 

 


DZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka Tórz 
tel. +48 91 449 66 97
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 28
Agnieszka.Torz@zut.edu.pl

 

 

 

PRODZIEKAN ds. finansowych oraz kształcenia na kierunkach: Rybactwo oraz Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
dr hab. inż. Jacek Sadowski prof. nadzw. ZUT
tel. +48 91 449 66 60
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 20
Godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00 

 

PRODZIEKAN ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
dr hab. inż. Agata Witczak
tel. +48 91 449 65 55
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 20
Godziny przyjęć:   wtorek 10.00-11.00 oraz 16.00 - 17.00   

PRODZIEKAN ds. kształcenia na kierunkach: 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana 
dr hab inż. Małgorzata Sobczak 
tel. +48 91 449 65 82 

ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 20
Godziny przyjęć: czwartek 10.00 - 12.00 (październik 2016 r.)