Władze Wydziału

Władze Wydziału w kadencji 2016-202030.10.2016

Dziekan:

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. ZUT

tel. 91 449 6250

 

 Prodziekan ds. kształcenia oraz do kierunków: gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, odnawialne źródła energii, rolnictwo   

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. ZUT 

tel. 91 449 6255

 

 Prodziekan ds. nauki oraz do kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna   

Dr hab. inż. Paweł Milczarski  

tel. 91 449 6261

 

 Prodziekan ds. studenckich oraz do kierunków:  architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński 

tel. 91 449 6251