Władze Wydziału Elektrycznego

Władze Wydziału Elektrycznego 3.09.2018

Dziekan

Dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT
krzysztof.okarma@zut.edu.pl

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

Dr hab. inż. Paweł Dworak
pawel.dworak@zut.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia

Dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. nadzw. ZUT
marcin.ziolkowski@zut.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. inż. Piotr Paplicki
piotr.paplicki@zut.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekana

  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. nadzw. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy naukowej z partnerami zewnętrznymi
  • dr inż. Grzegorz Psuj – Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • dr inż. Jan Bursa – Pełnomocnik Dziekana ds. aktywizacji społecznej studentów
  • dr inż. Krzysztof Jaroszewski – Pełnomocnik Dziekana ds. promocji wydziału
  • dr inż. Marcin Wardach – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
  • mgr inż. Justyna Jończyk – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą