Jednostki organizacyjne WBiHZ

Jednostki organizacyjne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 8.05.2014

 

 • Dziekanat - ul. Doktora Judyma 26
 • Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska - ul. Doktora Judyma 6  
 • Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki - ul. Doktora Judyma 6
 • Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt - ul. Piastów 45

  • Pracownia Genetycznych Podstaw Biotechnologii
  • Pracownia Genetyki Molekularnej

 • Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych - ul. Doktora Judyma 20
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności - ul. Doktora Judyma 2 i 10
 • Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej - ul. Piastów 45

  • Zakład Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

 • Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających - ul. Doktora Judyma 10 i 6

  • Zakład Biostatystyki
  • Zakład Cytogenetyki Molekularnej

 • Zakład Zoologii i Pszczelnictwa - ul. Doktora Judyma 20

  • Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

 • Pracownia Anatomii Zwierząt - ul. Doktora Judyma 14
 • Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii - ul. Doktora Judyma 12

   

        Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 30.09.2013r.