Wydziały ZUT

Wydziały Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie17.04.2014

  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Wydział Budownictwa i Architektury
  • Wydział Ekonomiczny
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Informatyki
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  • Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej