Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza 9.10.2012

Elektroniczna skrzynka podawcza – na platformie ePUAP

 

Link do skrzynki podawczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformie ePUAP (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - do pobrania (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB))
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów. Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy uczelni na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,3.
  • Płyta CD-RW.Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)
  Akceptowalne formaty załączników to:
 • doc, rtf, txt, csv
 • xls,
 • gif, tif, bmp, jpg, 
 • pdf, 
 • zip.