Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracowników na stanowiska: PRACOWNIK GOSPODARCZY/ PLACOWY 02.01.2023 12:40

OPIS STANOWISKA

 • utrzymanie porządku na terenie wskazanym do sprzątania,
 • koszenie trawników wg potrzeb, grabienie i wynoszenie trawy do kontenera, przycinanie drzew i krzewów, podlewanie roślin i krzewów ozdobnych w okresie wiosenno-letnim,
 • prace ogrodnicze pielenie, nawożenie, dosypywanie kory,
 • odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, posypywanie piaskiem/solą ciągów komunikacyjnych i przyległych terenów,
 • mycie, szorowanie, zamiatanie posadzek,
 • drobne prace konserwatorskie.

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

  • możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczkę na cele mieszkaniowe, zawieraną na okres zatrudnienia,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania w okresie świątecznym,
  • dostęp do ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich,

 • dostęp do platformy samodzielnej nauki języka angielskiego,
 • bezpłatny parking.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oferty prosimy przesłać do dnia 13.01.2023 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko pracownik gospodarczy) lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na stanowisko pracownik gospodarczy” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 225 C)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 18.01.2023 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.