Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: REFERENT 23.03.2021 15:16

MIEJSCE PRACY: Dział Wynagrodzeń Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 17.

OPIS STANOWISKA

 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, świadczeń pieniężnych oraz innych należności
 • prowadzenie na bieżąco dla wypłaconych należności kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz informacje o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne
 • weryfikowanie w programie Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych ubezpieczenia społecznego, dokonywanie korekt
 • wystawianie dla potrzeb organów emerytalno-rentowych zaświadczeń o osiągniętych dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników przechodzących na rentę lub emeryturę (druk ZUS Rp-7)
 • sporządzanie zestawień i wyliczeń związanych z wypłatą wynagrodzeń
 • archiwizowanie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej
 • obsługa interesantów

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office
 • doświadczenie zawodowe przy naliczaniu wynagrodzeń minimum 2 lata
 • znajomość przepisów: o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie potrącania składek na ubezpieczenia społeczne, o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie pobrania zaliczki na podatek dochodowy, kodeksu pracy
 • dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • staranność, zaangażowanie, terminowość i samodzielność w wykonywaniu obowiązków

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty prosimy przesłać do dnia 06.04.2021 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na referenta-płace” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na referenta-płace” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 19, (pok. 3, 4 budynek WIMiM)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 12.04.2021 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.