Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: referent/samodzielny referent/specjalista (konsultant ds. programów badawczych) 21.01.2021 14:04

MIEJSCE PRACY: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) założona w 1999 roku, która świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, możliwości finansowania badań i rozwoju oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także prowadzi działania komercjalizacyjne. Więcej informacji na www.innowacje.zut.edu.pl

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do podmiotów zainteresowanych udziałem w programach ramowych UE,
 • upowszechnianie ogólnej i szczegółowej dokumentacji dotyczącej programów UE,
 • świadczenie usług konsultacyjnych podmiotom zainteresowanym złożeniem wniosku w ramach konkursów ogłaszanych w programach ramowych UE,
 • wyszukiwanie potencjalnych projektodawców w ramach konkursów ogłaszanych w programach ramowych UE,
 • współdziałanie w zakresie prac wspomagających uczestnictwo w programach ramowych UE z instytucjami prowadzącymi tożsamą działalność zarówno w kraju, jak i zagranicą,
 • świadczenie usług konsultacyjnych podmiotom realizującym projekty w programach ramowych UE,
 • prowadzenie akcji promocyjnej dotyczącej ekspertów Komisji Europejskiej,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zakresu działalności RCIiTT w ramach dostępnych kanałów informacji,
 • ewidencja i dokumentowanie prowadzonej działalności, w szczególności w systemie komputerowym.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziany staż pracy co najmniej 2 lata,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2),
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych,
 • zdolność do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i duże zaangażowanie,
 • przywiązywanie dużej wagi do szczegółów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, a zarazem samodzielność.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • udział w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 • praca w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina,
 • intensywny rozwój zawodowy,
 • praca w młodym, dynamicznym zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oferty prosimy przesłać do dnia 14.02.2021 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko referent/ samodzielny referent/specjalista w RCIiTT”) lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na stanowisko referenta/ samodzielnego referenta/ specjalisty w RCIiTT” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 19, (pok. 3,4 WIMiM)

 70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 19.02.2021 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

W przypadku pytań zapraszamy  do kontaktu z kierownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych - Panią Angeliką Łysiak (e-mail: alysiak@zut.edu.pl, tel. 91 449‑47-23).