Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA 27.10.2022 11:43

MIEJSCE PRACY: Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 50a

OPIS STANOWISKA

 • prowadzenie sekretariatu Dziekana i Prodziekanów,
 • prowadzenie czynności administracyjnych wspierających pracę Dziekana, Prodziekanów,
 • obsługa organizacyjna przedsięwzięć podejmowanych przez Dziekana oraz Prodziekanów,
 • prowadzenie czynności kancelaryjnych związanych z korespondencją Wydziałową,
 • terminarz Dziekana, organizacja spotkań, posiedzeń, wyjazdów,
 • pełnomocnictwa Dziekana,
 • przekazywanie innym jednostkom organizacyjnym pism, decyzji, dyspozycji Dziekana,
 • prowadzenie dokumentacji dot. procesu ankietyzacji na WBiIŚ,
 • prowadzenie rejestru nawiązywanych porozumień, umów w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • obsługa administracyjna pracowników Wydziału w zakresie szkoleń, kursów, staży,
 • współpraca z pełnomocnikiem dziekana ds. promocji,
 • udział w organizacji uroczystości wydziałowych i pomoc w organizacji posiedzeń, spotkań organizowanych na wydziale,
 • archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego w zakresie zajmowanego stanowiska i zgodnie z Kodeksem Pracy.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziane:
 •  znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania czasem pracy,
 • komunikatywność,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY

 • zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty prosimy przesłać do dnia 15.11.2022 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na specjalistę WBiIŚ” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na specjalistę WBiIŚ” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17 (pok.225 C)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 25.11.2022 r .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.