Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT/ SPECJALISTA 13.05.2022 13:59

MIEJSCE PRACY: Dział Projektów Strategicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21

OPIS STANOWISKA

 • informowanie o ogłoszonych konkursach i monitoring konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych programów,
 • informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków oraz o procedurach przygotowania wniosku,
 • koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz przygotowanie wymaganych załączników (opracowanie lub uzyskanie potrzebnych dokumentów
  z odpowiednich jednostek),
 • koordynowanie procesu podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w tym przygotowania wymaganych załączników,
 • nadzorowanie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw,
 • doradztwo w procesie realizacji projektu,
 • nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu z zawartą umową o dofinansowanie, w tym z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz dokumentami programowymi,
 • nadzorowanie prawidłowości przygotowywanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych/wniosków o płatność oraz dbanie o ich terminowe składanie,
 • współpraca z instytucją właściwą dla danego programu/projektu,
 • udział w kontrolach prawidłowości realizacji projektów w okresie ich realizacji oraz po zakończeniu w wymaganym okresie trwałości projektu,
 • prowadzenie innych bieżących spraw powierzonych przez przełożonego.

WYMAGANIA

 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • bardzo dobra organizacja osobista i umiejętność zarządzania czasem pracy,
 • dokładność, skrupulatność i rzetelność,
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole i budowania pozytywnych relacji,
 • dodatkowym atutem będą:
 1. doświadczenie w realizacji/ obsłudze projektów finansowanych ze źródeł   zewnętrznych,
 2. znajomość przepisów/ wytycznych dot. realizacji projektów współfinansowanych
  z funduszy strukturalnych,
 3. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

WYMAGANE DOKUMENTY

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oferty prosimy przesłać do dnia 27.05.2022 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na sam. referenta ODP lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na sam. referenta / specjalistę ODP” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17 (pok. 225 C)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 01.06.2022 r .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.