Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT/SPECJALISTA 15.12.2022 14:08

MIEJSCE PRACY: Dziekanat Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Sikorskiego 37

OPIS STANOWISKA

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów,
 • sprawozdawczość GUS w zakresie spraw związanych z pomocą materialną,
 • organizacja spraw związanych z uroczystościami akademickimi na Wydziale: m.in. immatrykulacja, zakończenie studiów itp.,
 • współpraca z Samorządem Studenckim/Doktoranckim oraz Kołami Naukowymi działającymi na Wydziale,
 • promowanie osiągnięć studentów i pracowników na stronie internetowej Wydziału i wydziałowych mediach społecznościowych oraz przekazywanie informacji do Wydawnictwa Uczelnianego oraz jednostek odpowiedzialnych za promocję Uczelni,
 • przygotowywanie i przekazywanie do Archiwum ZUT prowadzonej dokumentacji oraz dokumentacji związanej z tokiem studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra organizacja osobista i umiejętność zarządzania czasem pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

  • możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczkę na cele mieszkaniowe, zawieraną na okres zatrudnienia,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania w okresie świątecznym,
  • dostęp do ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich,

 • dostęp do platformy samodzielnej nauki języka angielskiego,
 • bezpłatny parking.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty prosimy przesłać do dnia 30.12.2022 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na sam. referenta WE” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na sam. referenta WE” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (budynek Rektoratu pok. 225C)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 10.01.2023 r .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.