Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza nabór na 2 stanowiska specjalisty w zakresie informatyki 27.09.2022 14:07

MIEJSCE PRACY: Uczelniane Centrum Informatyki

OPIS STANOWISKA - 1

 • wsparcie informatyczne pracowników Uczelni w obszarze systemów informatycznych służących do obsługi toku studiów, kwantyfikacji działalności naukowej itp.,
 • wykonywanie prac programistycznych z użyciem języka skryptowego VBA oraz SQL w celu przygotowania wydruków z systemu dziekanatowego,
 • wykonywanie innych drobnych prac programistycznych.

WYMAGANIA

 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • znajomość języka VBA  SQL oraz relacyjnych baz danych,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • gotowość do uczenia się nowych technologii i procesów oraz ich wdrażania,
 • samodzielność w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów,
 • dobra organizacja i zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

OPIS STANOWISKA - 2

 • obsługa systemu elektronicznej legitymacji studenckiej, doktoranckiej i pracowniczej,
 • administrowanie aplikacjami sieciowymi funkcjonującymi na Uczelni,
 • obsługa systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego,
 • wsparcie użytkowników usług sieciowych w systemie helpdesk.

WYMAGANIA

 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows i Linux,
 • znajomość języka SQL oraz relacyjnych baz danych,
 • gotowość do uczenia się nowych technologii i procesów oraz ich wdrażania,
 • samodzielność w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów,
 • dobra organizacja i zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • C.V. z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

Oferty prosimy przesłać do dnia 17.10.2022 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko 1 lub 2 w UCI” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na stanowisko 1 lub 2 w UCI na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17 pok. 225 C

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 28.10.2022 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.