Oferty pracy ZUT

Wynik konkursu 09.05.2019 08:14

Komisja w składzie:  dr hab. inż. Jarosław Jankowski (przewodniczący komisji), dr hab. inż. Przemysław Różewski, dr inż. Wojciech Sałabun na posiedzeniu zrealizowanym dnia 30.04.2019 rozstrzygnęła konkurs stypendialny w projekcie: „Nieinwazyjne metody redukcji zjawiska habituacji w marketingu elektronicznym” (OPUS, 2017/27/B/HS4/01216) realizowanym na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 49, 71-210, Szczecin. Stypendia w okresie 05.2019 – 10.2019  otrzymali: mgr Kamil Bortko oraz mgr Piotr Bartków. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.