Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu 01.03.2019 11:01

Komisja stypendialna pod przewodnictwem dr. hab. inż. Jarosława Jankowskiego, Prof. ZUT na posiedzeniu zrealizowanym dnia 27.02.2019 rozstrzygnęła konkurs stypendialny w projekcie: Wspomaganie procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych (OPUS, 2016/21/B/HS4/01562) realizowanym na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 49, 71-210, Szczecin.

Stypendium w okresie 01.04.2019 – 30.09.2019 powiązane z realizacją zadań z obszaru modelowania wpływu zmian topologicznych sieci na własności propagacyjne sieci złożonych zostało przyznane Panu Patrykowi Pazurze.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.