Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisku doktorant-stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN 26.02.2019 08:43

W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na stronie www.wtiich.zut.edu.pl, oraz  na www.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie na stanowisku doktorant-stypendysta w ramach projektu badawczego  OPUS nr UMO-2018/29/B/ST8/00942 pt. „Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi”  wybrana została Pani mgr Patrycja Idziaszek.

Wybrana osoba wykonywać będzie prace przez okres 30 miesięcy w ramach projektu na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, w Zakładzie Biotechnologii.

Przewodniczący Komisji, Kierownik Projektu

prof. dr hab.  inż. Marek Gryta