Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Praca student-stypendysta na WTiICh 28.01.2021 11:59

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student - stypendysta w projekcie badawczym OPUS15 Umowa nr UMO-2018/29/B/ST8/00942 pt. „Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html

oraz www.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie osoby na stanowisku student - stypendysta w projekcie badawczym OPUS15, Umowa nr UMO-2018/29/B/ST8/00942) pt. „Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi”, Komisja konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pana mgr Piotra Woźniaka.

Wybrany Kandydat będzie realizować prace badawcze przez okres 23 miesięcy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

Przewodniczący Komisji, Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Marek Gryta