Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko post-doc (Post-doc #2B) w projekcie badawczym OPUS nr 2019/33/B/ST8/00252 17.11.2022 14:53

Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu badawczego OPUS nr 2019/33/B/ST8/00252 pt. „Fotokatalityczne reaktory membranowe
z membranami zanurzeniowymi do oczyszczania wody i ścieków: mikro-/ultrafiltracja a destylacja membranowa”, ogłoszony w dniu 5 października 2022 roku na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html, www.ncn.gov.pl oraz euraxess.ec.europa.eu/jobs, wygrał Pan dr Thirumurthy Kannan. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Wybrany Kandydat będzie realizować prace badawcze w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Przewodnicząca Komisji, Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia