Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta - stypendysty w projekcie OPUS nr 2018/29/B/ST8/01265 finansowanym przez NCN 08.05.2019 12:35

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS nr 2018/29/B/ST8/01265 pt. "Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorganicznymi do wysokowydajnych kompozytów z żywicy epoksydowej", ogłoszony na stronie www.wtiich.zut.edu.pl oraz na www.ncn.gov.pl, wygrał MSc. Hao Chen, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Wybrany kandydat będzie realizował prace badawcze przez 34 miesiące w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.