Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Syntezy Organicznej i Technologii Leków Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 11.07.2019 08:52

W dniu 8 lipca 2019 r. upłynął  termin składania zgłoszeń w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Syntezy Organicznej i Technologii Leków Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie.

Komisja konkursowa w składzie: 

dr hab. inż. Ewa Janus - przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska

prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

 

na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2019 r. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Syntezy Organicznej i Technologii Leków Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Konkurs wygrała dr inż. Marlena Musik, która spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.