Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów Instytutu Polimerów 20.03.2019 10:29

W dniu 8 marca 2019 r. upłynął  termin składania zgłoszeń w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów Instytutu Polimerów. Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie.

 

Komisja konkursowa w składzie: 

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray - przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech

dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk

 

na posiedzeniu w dniu 11 marca 2019 r. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów Instytutu Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Konkurs wygrał mgr inż. Wojciech Ignaczak, który spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.