Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 11.12.2018 14:57

Komisja konkursowa w składzie: 

Dr hab. inż. Andrzej Banaszek – przewodniczący komisji
Dr inż. Monika Bortnowska
Dr inż. Wojciech Tuchowski

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Konkurs wygrał mgr inż. Eugeniusz Ginter. Spełnił on wszystkie wymagane warunki w konkursie.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.