Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie 02.09.2019 13:51

W dniu 5 sierpnia 2019 r. upłynął  termin składania zgłoszeń w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki.
Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie.
Komisja konkursowa w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Maria Kawęcka -przewodnicząca
  • prof. dr hab. inż Ryszard Pikuła
  • dr hab. inż. Małgorzata Ożgo
  • dr hab. inż. Paweł Nawrotek

na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie. Konkurs wygrała dr inż. Paulina Robak, która spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.