Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Materiałowej 22.03.2019 09:25

Komisja do rozstrzygania konkursów ogłoszonych w Instytucie Inżynierii Materiałowej w składzie:

Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska – przewodnicząca,

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski

Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT

dniu 12.03.2019 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Materiałowej Zakład Tworzyw Polimerowych, na które wpłynęło jedno podanie.

Konkurs wygrała mgr Izabela Irska, która spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszonym konkursie. 

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.